Jeg tilbyder hjælp til at du kan skabe de forandringer, der er brug for – på en måde som kommer helt inde fra din kerne. Ved at VÆRE den du er, skaber du det, livet vil dig – det der er dit autentiske selv og ikke bare noget du har lært eller hørt.

Forandring skabes effektivt – indefra.

Jeg ønsker at bidrage til at mennesker finder ind i deres kerne og bliver bedre i stand til at leve derfra. For nogle handler det om at komme mere til stede i kroppen, for andre at lytte til hjertet eller den indre vejledning, eller kommunikere bedre med deres omgivelser.

Mennesker er kommet til mig med blandt andet stress, hovedpine, muskelspændinger, behov for at finde sig selv igen fysisk og psykisk efter skader og traumer, og at finde energi og retning ved forandringer i livet.

Jeg bruger metoder fra psykomotorik, pilates og dans, kinesiologi, NLP, forskellige coachingformer, kreative udtryk.

Afspændingsbehandling / psykomotorisk behandling

En behandling er ikke bare en behandling. Det er en måde at arbejde med at være til stede i kroppen, mærke jorden, tyngden, og både helhed og detaljer i muskler og bevægelser. Give slip på alt overflødigt. Være her og nu. Af og til fører det naturligt til dialog om hvad spændingerne er kommet af og hvad der kan ændres. Andre gange taler kroppen for sig selv og ord er overflødige. Nogle gange dukker gamle erindringer og mønstre frem og kan ses, mærkes og gives slip på. Under alle omstændigheder kommer du mere til stede i kroppen som den er lige her og nu, og med mere ro og balance end da du kom.

Pilates

En rolig træningsform, der giver nærvær i kroppen og styrke indefra, nøjagtigt tilpasset dine behov. Du træner med det naturlige åndedræt. Du kan træne individuelt eller på hold. Se link til holdtræning.

Coaching

Jeg arbejder med coaching ud fra en lytten – ikke kun til hvad du tænker at du vil, men en lytten til hvad livet vil dig i den situation du er i. Du kan gennem f.eks. skrivning, tegning, modellering eller bevægelse opdage noget du ikke vidste i forvejen, som kan give nye perspektiver på væren og handling.

Dansemeditation – Dans Dig Fri

Hold i Ry. Se mere her